63. ROČNÍK LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI

29. 6.-5. 7. 2014

Z pověření Ministerstva kultury České republiky
pořádají Město Chrudim a NIPOS-ARTAMA Praha
ve spolupráci se spolkem Amatérské divadlo a svět
za finančního přispění Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje

Záštitu nad festivalem převzal
ministr kultury Daniel Herman
a Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
Senátu Parlamentu České republiky


 

 Aktuality: 64. loutkářská Chrudim se uskuteční 30. 6.-6. 7. 2015

 

 

 

 

Zahájení

Ukončení