Semináře 63. loutkářské Chrudimi

Úvodní informace

Semi­náře se uskuteční od 30. června do 5. července 2014 v rámci 63. lout­kář­ské Chru­dimi, a to denně od 8.30 do 12.30 hodin s tím, že seminaristé přijíždějí 29. 6. v odpoledních hodinách. V podvečer 29. 6. se uskuteční úvodní informační schůzka a následně inspirativní představení.

Seminaristé mají kromě odborné péče v semináři zajiš­těny i vstu­penky na představení hlavního a inspirativního pro­gramu. Předpokládá se (kromě účastníků dětských seminářů) i jejich účast na rozborovém semináři o viděných inscenacích hlavního programu, který se koná za účasti lektorského sboru v podvečerních hodinách od pondělí do pátku.

Není-li uvedeno jinak jsou semináře určeny dospělým a mládeži od 15 let s písemným souhlasem rodičů. Výjimky je třeba konzultovat s organizátory. Za přihlášeného účastníka se považuje ten, kdo uhradí seminární poplatek.

Semináře, které do 22. června 2014 nenaplní minimální počet účastníků, nebudou realizovány a přihlášení účastníci se přesunou do semináře, který si vybrali jako náhradní.


Změna semináře vyhrazena!

 

Ceny seminářů  a vybraných služeb

Ceny seminářů bez doplňkových služeb:
Seminář A = 1 500 Kč za osobu
Semminář B, C, D, E, F, G, H, M, N, O, S nebo T =  1 300 Kč
Seminář R = cena 1 300 Kč za 1 dospělý + 1 dítě (každé další dítě + 600 Kč) 
Seminář X = 800 Kč

Doplňkové služby:
Ubytování: 50 Kč/noc v tělocvičně nebo 230 Kč/noc na internátu
Stravování: 6x snídaně, oběd, večeře za 500 Kc (pro seminář X a dítě v semináři R za 700 Kč)

Příklady propočtu:
Seminář + 6x snídaně, oběd a večeře = 1 800 Kč
Seminář + 6x snídaně, oběd a večeře + nocleh v tělocvičně 6 nocí = 2 100 Kč
Seminář + nocleh na internátě 6 nocí = 2 680 Kč
Seminář + strava + nocleh na internátě 6 nocí = 3 180 Kč
Seminář R s jedním dítětem + 6x snídaně, oběd a večeře pro oba =  2 500 Kč
Seminář R s jedním dítětem + 6x snídaně, oběd a večeře pro oba + nocleh na internátě 6 nocí  =  5 260 Kč
 

Zaměření a popis seminářů

B • Identita – totožnost

V semináři vás lektorka bude učit vypovídat skrze materiál o svých pocitech a skrze hru a metaforu hledat loutkové principy. V minulém roce vedl na téma manipulace v Chrudimi seminář Simon T. Rann, dlouholetý pilíř a interpret souboru Philippa Gentyho. Seminář Venduly Burger by měl být volným navázáním právě na tuto dílnu. Účastníci minulého semináře jsou srdečně zváni k pokračování.
Identita je často chápána jako vědomí svébytné totožnosti, jako soulad projevů chování a jednání člověka s jeho totožností (tohle chování patří k tobě), nebo jako ztotožnění se s někým jiným, se skupinou, ideou (tyto názory, hodnoty, jednání jsou mi vlastní). Také je zároveň chápána jako lidská základní potřeba. Kdo identitu nemá, přirozeně ji hledá. Pocit identity dodává pocit bezpečí, seberealizace apod.
My budeme identitu (totožnost) podrobně zkoumat. Například papír má také svou identitu materiálu. Lze ji zkoumat prostřednictvím těla, tance a hlasu. Necháme se jím ovlivnit, pokusíme se sami stát papírem, hledat jeho dynamiku, jeho vlastnosti a pak papír bude působit na nás, probouzet v nás nové impulzy, nové metafory. Necháme se materiálem ovlivnit, tak abychom v naší společné tvorbě našli zajímavý dramatický jazyk. Pokusíme se vyjádřit, jak na nás působí různé identity v našem okolí prostřednictvím práce s papírem. Možná, že ani divák nepozná, zdali je loutka interpret, nebo papír? Počítáme s veřejnou prezentací.

Lektorka: Vendula Burger k vedení semináře použije metodu Jacques Lecoq a postupy práce Divadla Philippa Gentyho. Vendula Burger byla členkou souboru Philippa Gentyho v letech 1997–2000. Jako členka byla souborem delegována k vedení workshopů po celém světě, na kterých používala specifické divadelní techniky P. Gentyho. Divadelní soubor Philippa Gentyho vytvořil univerzální jazyk - kombinaci divadla, tance, loutkářství a hudby.

 

C • Loutka jako nástroj vzdělávání

Seminář získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

V rámci 63. loutkářské Chrudimi nabízíme všem pedagogům mateřských, základních a základních uměleckých škol netradiční seminář ke zvýšení odborných znalostí a dovedností v oboru loutkového divadla a dramatické výchovy.
Kurz bude vedený zkušenými lektory a odborníky z oborů loutkové umění, dramatická výchova a pedagogika. V semináři se seznámíte s loutkou jako nástrojem vzdělávání. Získáte základní řemeslné dovednosti v animaci různých typů loutek a dozvíte se o typologii loutek, i o tom, jaké typy jsou vhodné pro výuku a konkrétní situace ve třídě.
Každý den zhlédnete několik přehlídkových představení a poté je budete společně s lektory analyzovat a dále o nich přemýšlet jako o výchozím materiálu pro výuku. Zaměříte se na to, jak by bylo možné tvořivě s dětmi pracovat před návštěvou a po návštěvě představení.
Poslední výzkumy dokazují, že loutky mohou být velmi významným pomocníkem při komunikaci s dětmi předškolního a mladšího školního věku, důležitým adaptačním nástrojem, dokážou upoutat dětskou pozornost, mohou být výrazným motivačním prvkem a podporují fantazii a tvořivé myšlení. Organizátor semináře usiluje o akreditaci MŠMT, aby pedagogové získali po absolvování potřebné osvědčení.
Hodinová dotace semináře je 24 vyučovacích hodin. Představení a rozborové semináře celkově zahrnují dalších 20 vyučovacích hodin. Hlavním cílem projektu je rozšíření kompetencí pedagogů a jejich povědomí o možnostech loutky jako výchovného a vzdělávacího nástroje.

Lektoři: Tomáš Volkmer, absolvent SUPŠ v Uh.Hradišti u prof. Františka Nikla. Věnuje se grafice, scénografii, především loutkových divadel, a příležitostně režii. Vytvořil více jak 100 výprav pro loutková i činoherní divadla u nás i v zahraničí. V současné době působí jako grafik, výtvarník a lektor umělecko-vzdělávacích programů v Divadle loutek Ostrava a je členem THeatra ludem o. s., kde vede lekce edukace (terapie) loutkou.
Hana Volkmerová, absolventka JAMU DIFA oboru dramaturgie a studentka doktorského studijního programu téže školy v Ateliéru Divadlo a výchova u prof. Zoji Mikotové. V současné době pracuje jako lektorka umělecko-vzdělávacích programů v Divadle loutek Ostrava, je předsedkyní občanského sdružení THeatr ludem a podrobuje výzkumu lekce s názvem edukace (terapie) loutkou.
 

D • Hezkou loutku může udělat každý

Pokračování loňského semináře, v kterém si vytvoříte loutku pro své představení, či jen pro radost. Ke zhotovení vám stačí dvě ruce a trocha fantazie. My dodáme návod, základní materiál, radu a pomocnou ruku. Úspěch zaručen.
Základním materiálem bude kašírovaný extrudovaný polystyrén, dřevěné laťky, lepidla, toaletní papír, dráty a barvy. Vše společně proměníme v propracovanou a funkční marionetu na drátě.
S sebou si vezměte odlamovací nůž (budeme jím řezat polystyren), ostrý kapesní nůž (na dřevo), nůžky, ploché štětce několika velikostí, starší seprané látky (např. bavlna, tričkovina), pracovní oblečení. Kdo má, přibalte ještě prosím akuvrtačku, tavnou pistoli, pilku na dřevo, případně akrylové barvy.
Můžete si přivézt návrhy, nákresy, inspirační fota vystihující charakter či typ vaší budoucí loutky (např. tlouštík s knírem, sexbomba aj.).

Lektoři: Vladimír Veselý (výtvarník a režisér Tate iyumni) a Pavlína Kordová (výtvarník a režisér souboru Kordula)
 

E • Loutka – dřevo – řezbařina

Dřevo a loutky k sobě patří od nepaměti, neb i s polínkem se dá zahrát velké divadlo. Rád bych Vás ovšem naučil vtisknout dřevu tvář, rozpohybovat ho a vrátit mu tím symbolicky život. Přiblížím Vám různé druhy loutek, jejich technologii a způsob vodění. Co je potřeba: Věk 15+. Alespoň částečné vybavení dláty (v případě potřeby poradím).
Ochotu elektronicky komunikovat během června, abych mohl po konzultaci s Vámi připravit přířezy. Mít chuť, touhu a vytrvalost. Seminář je pro omezený počet osmi účastníků.

Lektor: Vladimír Sosna, loutkoherec, výtvarník a řezbář, který od roku 1996 působí v divadle Alfa v Plzni, má v oblibě malé i velké lidi a taky dřevo…
 

F • PIC–NIC aneb Animace loutky v závislosti na prostoru a počasí

Technika práce s marionetou s Michelou a Filipem Homolovými. – rychlé teoretické seznámení s funkcí marionet v loutkovém divadle – sestavení jednoduché marionety – specifika pohybových prostředků a výrazových možností marionety – praktické cvičení s marionetou v závislosti na prostředí, ve kterém se nachází – tvorba krátkého společného představení.
Určeno zájemcům bez ohledu na věk s kladným vztahem k pobytu mimo uzavřený prostor. Účastníkům semináře doporučujeme sledovat předpověď počasí a zabalit si s sebou vhodné oblečení.

Lektoři: Michaela Homolová, herečka a režisérka, od roku 1999 je členkou souboru Naivního divadla, kde hrála v 19 inscenacích a 18 režírovala, je nositelkou mnoha ocenění festivalu Mateřinka, naposledy v roce 2013 za herecký a muzikantský výkon v inscenaci Budulínek. Cenu obdržela spolu s Filipem Homolou, který je hercem ve stejném divadle.
 

G • Groteskní loutkový hrdina

Pulcinella, Petruška, Pollichinel, Punch a Judy a další … lidové loutkové figury, kterým je společný typ loutky „maňas“. Napříč různými zeměmi má společný jazyk – způsob humoru, stavění situací, podobná témata. A především loutkářovu dovednost a fištrón.
A jakou šanci má Kašpárek? Nebo že by Kašpar? Seminář se bude důsledně zabývat těmito figurami. Půjde především o praktický pokus, jak s nimi zahrát, i s respektem k jejich historickému a zeměpisnému kontextu. Nedílnou součástí semináře bude také technika vodění maňasů a specifika jejich interpretace.

Lektorka: Mirka Vydrová je loutkoherečka a herečka, svépomocná dramaturgyně a autorka, režisérka, scénografka a také pedagožka v oboru divadla loutkového, alternativního i činoherního (včetně pouličních produkcí), pantomimy, divadla poezie, divadla hraného dětmi i pro děti, v současné době také zdravotní klaun. Na DAMU vystudovala loutkoherectví a následně i výchovnou dramatiku. Hrála v divadle Alfa Plzeň, Minor Praha, v Divadle Alfred, v nezávislé skupině Kejklíř a v divadle Bořivoj.
 

H • Výtvarné divadlo – HLÍNA

Jako děti jsme stavěli rybníčky a přehrady v kalužích a blátě a lesní domečky z mechu, klacků a šišek. K hlíně přibereme i vodu, větve, kameny a trávu a vytvoříme krajiny a postavy, oživíme je pohybem, zvukem, divadelní akcí. Pro účastníky: vemte si s sebou pracovní oblečení na hlínu a bláto (i na venek), nějaké hadry nebo ručníky na utírání, krém na ruce (hlína vysušuje) a hudební nástroje i všelijaké jiné zdroje zvuku (na ozvučení akcí). Seminář pro účastníky starší 15 let.

Lektor: Hana Voříšková, autorka, režisérka, výtvarnice, herečka, učitelka a organizátorka, vychutnávající si krásy loutkového, silně výtvarně zaměřeného (zejména papírového) divadla jednoho herce, jež sama nazývá obrázkovým.
 

M • Multimédia ve světě loutek

Animovaný loutkový film, klasická animace, postprodukce. V semináři si vytvoříte námět, scénář, loutky, prostředí a vyzkoušíte jednoduché ateliérové svícení, střih a postprodukci (klíčování, ozvučení, klasická animace + titulky). Naučíte se základy, jak takový film zhotovit v jednoduchých domácích podmínkách a v programech, které jsou dostupné zdarma.
Vymyslíme námět, zhotovíme scénář, vytvoříme loutky a budeme je animovat na zeleném prostředí-GREENSCREAN, abychom později mohli doklíčovat klasické 2D animované pozadí – není však podmínkou, kdo bude chtít, může si vytvořit i prostředí reálné. Ukážeme si, jak se tato scéna osvětluje, aby film dostal určitou atmosféru a plastičnost. V další části se budeme věnovat střihu. Do hotového střihu si vytvoříme klasickou animaci, ať už jako prostředí, či výrazy loutek a titulky. Nakonec si tento film nadabujeme, přidáme hudbu a ruchy, dle potřeby. Konečný střih se vším všudy vyexportujeme do souboru, abychom si jej mohli zhlédnout, či vložit na internetové stránky. Výsledkem tohoto semináře bude krátkometrážní loutkový film (cca 2 min).
S sebou: digitální fotoaparát, stativ. Kdo bude mít možnost, notebook. Kostra loutky vítána. Pro zájemce od 15 let.

Lektor: Jiří Kizman je studentem na ZČU UUD oboru multimediální design. Pět let provozoval vlastní neprofesionální scénu na Hracholuské přehradě, kde se věnoval režii, produkci, propagaci, tvořil kostýmy, kulisy a řídil jeho provoz. V současnosti organizuje různá vystoupení, plesy a večírky. Spolupracoval s neprofesionální scénou divadla DIALOG v Plzni a s loutkovým divadlem STŘÍPEK. V současné době spolupracuje s plzeňským divadýlkem Kuba jako výtvarník.
 

N • Bubnovačka není žádná hračka aneb Každá píseň má svůj rytmus

V tomto semináři budeme pracovat s písní a jejím rytmem. Nejen že se naučíme několik rytmů až parytmů, ale pokusíme se je propojit s obyčejnou lidovou tvorbou. Dále se budeme snažit vymyslit svůj hudební projekt na téma: ne jen na bubny se dá hrát. Co si z tohoto semináře odnesete? Bolavé ruce, unavená těla, skoro žádné hlasivky, ale za to super zážitek. Seminář bubnování v minulosti provázela spousta říkadel, písní a různých zvuků ....ráda bych proto zvuky více rozvedla a zaměřila se tímto směrem.

Lektoři: Jarmila Parčiová, perkusistka, kytaristka a herečka, členka LS Rámus Plzeň.
 

O • Dramaturgicko-režijní

Máte nápad nebo téma na vlastní hru, našli jste povídku, román, hru, pásmo básní, které byste chtěli upravit pro svůj soubor nebo už máte hru dokonce hotovou a chcete si ověřit, je-li k něčemu, abyste neztráceli čas a sílu na předloze, z které nejspíš nic chytrého nevznikne? Rádi byste se při tom všem také dozvěděli něco o dramaturgii, režii a loutkovém divadle vůbec? Režisér a dramaturg Luděk Richter z Divadelní společnosti Kejklíř se na vás těší. Pokud ovšem nejpozději do konce května pošlete na adresu drtinam@gmail.com své hotové či rozpracované texty, hry, scénáře či libreta nebo alespoň jméno a příjmení autora a titul literární předlohy, kterou byste rádi inscenovali (raději přidejte i název vydavatele a rok vydání). A taky pokud si sami prostudujete materiály, které vám budou následně zaslány.

Lektor: Luděk Richter, autor, režisér, dramaturg a lektor mnoha seminářů, zakladatel divadelní společnosti KEJKLÍŘ a Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež DOBRÉ DIVADLO DĚTEM, které vydává ČTVRTletník o divadle pro děti.
 

R • Hrrr na ně. Hrr –aj si na ně aneb ObJevitelská dílna pro rodiče s dětmi

Co se skrývá kolem nás? Záleží jen na Vás! Budeme objevovat Chrudim a věci kolem nás. Budeme si spolu hrát. Budeme vyrábět hudební nástroje a loutky z věcí, které zde nalezneme. Budeme hrát divadlo, trochu se strašit a hodně vyhrávat. Svět kolem nás je plný života, byť někdy jen dřímajícího. Probuďme tedy své smysly, abychom mohli více porozumět i tomu, co zatím zdánlivě mlčí. Seminář pro rodiče s dětmi od 5 do 10 let.

Lektoři: Zdeňka Selingerová – absolventka dramatické výchovy na JAMU, lektorka jógy pro děti, předsedkyně z. s. Trnka, bydlí v Městečku Trnávce, učí v ZUŠ Velké Opatovice, je na rodičovské dovolené. Tomáš Machek – učitel LDO ZUŠ (absolvent Aleliéru Divadlo a výchova DiFa JAMU), herec divadla Líšeň, loutkář, scénograf, lektor ekologické výchovy, zakládající člen o. s. Umění mění a Divadla ToTeM.
 

S • Stvoření světa v kostce aneb Seminář pro náctileté

Pomocí různých výtvarných technik, dramatické hry, zvukových příběhů, pohybového divadla, případně stínového divadla stvoříme svět v kostce v šesti dnech.
1. Oproštění se od civilizace – samoty – tma
2. Světlo – co nám přináší
3. Živly – voda, oheň, vzduch, země
4. Fauna a flora
5. Stvoření člověka
6. Příběh člověka
Výtvarně, dramaticko-literární projekt, vycházející z mýtů o stvoření. Ať už podle Genesis nebo inspirované mýty severskými, řeckými, africkými, indiánskými, či východními, případně vlastními, vytvořenými podle odhalených principů. Zpracovávané výtvarnými technikami nebo divadelními postupy (masky, stínové loutky, objekty, živé obrazy, pohybové divadlo…) Seminář pro děti ve věku 10–15 let.

Lektor: Šárka Chvalová, členka souboru Střípek Plzeň a ředitelka gymnázia v Plzni, kterou doplní výtvarnice Petra Hynčíková.
 

T • Živá hmota aneb Jak přivést předměty k životu

Seminář pro náctileté… Víte, že loutky jsou všude kolem nás? My se je budeme snažit objevovat a zkoušet jejich oživení. Některé se vám vejdou do kapsy, některé do batohu. Na naší společné cestě si pohrajeme s jejich oživením a metaforou v pidi inscenacích.
A jestli máte například nějakého „plyšáka“, ze kterého si chcete vyrobit loutku, vezměte si ho určitě s sebou. Seminář pro děti ve věku 10–15 let.

Lektor: Tomáš Běhal (Divadlo Toy Machine), loutkoherec, režisér, dramaturg, propagátor loutky a statutární předseda Toy machine o. s. Studoval na loutkové katedře DAMU, vedoucím ročníku byl doc. Marek Bečka z Buchet a Loutek. Na stáži v Berlíně se učil pod vedením otce německých loutkářů a loutkářek prof. Hartmuta Lorenze. Svoje zkušenosti využívá při tvorbě vlastních autorských představení.

X • Diskusní seminář aneb Seminář pro ty, kteří si nevyberou

Seminář pro ty, kteří chtějí mít volný režim, přesto chtějí vidět hlavní i inspirativní program a nezávazně si o něm povídat nejenom v podvečerních veřejných diskusích, ale třeba i u ranní kávy s některým z členů lektorského sboru.
Lektoři: členové poroty, respektive lektrorského sboru

 

Kontakt:

Michal Drtina
NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 5 • 120 21 Praha 2
e-mail: drtinam@gmail.com
telefon: +420 606 644 294
skype: micure